Theo Howtogeek, thông qua ứng dụng Settings, người dùng có thể kiểm tra tình trạng bảo hành của iPhone có được bảo hành cơ bản giới hạn 1 năm, AppleCare+ hay không, hoặc liệu bảo hành trên thiết bị đã hết hạn hay chưa.

Để kiểm tra, người dùng hãy khởi chạy ứng dụng Settings, sau đó nhấn vào General và chạm vào About.

Người dùng sẽ tìm thấy một tùy chọn giữa Serial Number và Network mô tả tình trạng bảo hành hiện tại của thiết bị. Nhấn vào nó để xem thêm thông tin.

Tùy chọn này sẽ hiển thị “Limited Warranty”, “AppleCare+” hoặc “Coverage Expired”. Trên màn hình tiếp theo, người dùng sẽ thấy ngày hết hạn của bất kỳ bảo hiểm nào có sẵn.

Cách kiểm tra bảo hành iPhone từ ứng dụng Settings - ảnh 1

Thông tin bảo hành được thể hiện rõ

Nếu thiết bị không còn được bảo hành, người dùng vẫn có thể được Apple sửa chữa và hỗ trợ qua điện thoại, sẽ được liệt kê trên màn hình. Người dùng cũng có thể tìm thấy liên kết đến ứng dụng Apple Support để nhận trợ giúp.

Nguồn: tricktap.com

Rate this post